ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านสมสรร (จุดบ้านนายไพศาล คงยง) หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านนิคม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding


  12 มกราคม 2566 , น. ,    อ่าน :   31   ครั้ง

แสดงความคิดเห็น