ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศร่างประกวดราคาซื้อ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน หลังคาอลูมิเนียม ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๓๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบธรรมดา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม จำนวน ๑ คัน


  13 กุมภาพันธ์ 2566 , น. ,    อ่าน :   130   ครั้ง

แสดงความคิดเห็น