ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศ การพิจารณาอุทธรณ์ โครงการจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นศ.ถ138-07 สายแนวหกทิศเหนือ หมู่ที่ 4-12 ตำบลบ้านนิคม จำนวน 4 ช่วง กว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 1,800 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร


  23 กุมภาพันธ์ 2566 , น. ,    อ่าน :   1131   ครั้ง

แสดงความคิดเห็น