ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567)


  10 เมษายน 2567 , น. ,    อ่าน :   200   ครั้ง

               ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคมได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ และควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  นั้น

             องค์การบริหารส่วนตำบล ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  รอบ 6 เดือนแรก  (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567)    รายละเอียดตามรายงานผลการดำเนินงานที่แนบมาด้วยนี้

 

ดาวน์โหลดรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567)