ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม


  17 พฤษภาคม 2567 , น. ,    อ่าน :   113   ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม  
เรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคมตำบลบ้านนิคม

/userfiles/files/ประกาศ อบต_บ้านนิคม (ประธานกรรมการมาตรฐานฯ)(2).pdf