ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ ... (พ.ศ...) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2578 ลงวันที่ 15 พ.ค.2567เพื่อให้ข้อมูลและความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน รายละเอียดตาม QR code


  25 พฤษภาคม 2567 , น. ,    อ่าน :   42   ครั้ง

ประฃาสัมพันธ์ เรื่องการรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ ... (พ.ศ...) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2578 ลงวันที่ 15 พ.ค.2567เพื่อให้ข้อมูลและความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน รายละเอียดตาม QR code