ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)


  11 เมษายน 2566 , น. ,    อ่าน :   1333   ครั้ง

            ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคมได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ และควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  นั้น

             องค์การบริหารส่วนตำบล ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  รอบ 6 เดือนแรก  (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)    รายละเอียดตามรายงานผลการดำเนินงานที่แนบมาด้วยนี้

 

ดาวน์โหลดรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)