ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังและประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566


  15 กุมภาพันธ์ 2566 , น. ,    อ่าน :   1171   ครั้ง

                         ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม  ได้กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี  พ.ศ. 2566 ตั้งแต่วันที่ 10 – 24 กุมภาพันธ์ 2566       
                           องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม  จึงขอประชาสัมพันธ์ประชาชนในเขตพื้นที่ทราบและขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ      สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566  ในวันพุธ ที่ 22  กุมภาพันธ์  2566  เวลา  13.30 น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม