ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ)


  17 กรกฎาคม 2566 , น. ,    อ่าน :   1379   ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ)