ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เรื่อง การกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จำนวนครั้งของการลา จำนวนครั้งการขาดราชการ การมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง


  18 ตุลาคม 2566 , น. ,    อ่าน :   1352   ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เรื่อง การกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จำนวนครั้งของการลา จำนวนครั้งการขาดราชการ การมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง