ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม


  26 ตุลาคม 2566 , น. ,    อ่าน :   610   ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี พ.ศ.2566