ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เรื่อง จัดตั้งสถานที่กักกันโรคระดับตำบล (Local Quarantine)


  9 กรกฎาคม 2564 , น. ,    อ่าน :   76   ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

เรื่อง จัดตั้งสถานที่กักกันโรคระดับตำบล (Local Quarantine)