ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม


  6 ตุลาคม 2564 , น. ,    อ่าน :   21   ครั้ง

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

 

 

ดาวน์โหลด