ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม


  22 ตุลาคม 2564 , น. ,    อ่าน :   34   ครั้ง

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

 

เขตเลือกตั้งที่ 1

 

เขตเลือกตั้งที่ 2

 

เขตเลือกตั้งที่ 3

 

เขตเลือกตั้งที่ 4

 

เขตเลือกตั้งที่ 5

 

เขตเลือกตั้งที่ 6

 

เขตเลือกตั้งที่ 7

 

เขตเลือกตั้งที่ 8

 

เขตเลือกตั้งที่ 9

 

เขตเลือกตั้งที่ 10

 

เขตเลือกตั้งที่ 11

 

เขตเลือกตั้งที่ 12

 

เขตเลือกตั้งที่ 13