ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง


  4 เมษายน 2565 , น. ,    อ่าน :   69   ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ดาวน์โหลดประกาศฯ