ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม


  1 ธันวาคม 2565 , น. ,    อ่าน :   1336   ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม