ผู้บริหาร

นายสุพจน์ พลการ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
  0811882598

นายสัญญา ทองอร่าม

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
  0892898948

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
  13 มกราคม 2565         11      0
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เรื่องแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2565)
  10 มกราคม 2565         10      0
รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564
  21 ธันวาคม 2564         52      0
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
  8 ธันวาคม 2564         42      0
ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
  9 พฤศจิกายน 2564         76      0
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล/ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  2 พฤศจิกายน 2564         72      0

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสายแนวหกทิศใต้ หมู่ที่ ๔ - ๑๑ ตำบลบ้านนิคม จำนวน ๗ ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗,๔๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม โดยวิธีคัดเลือก
  11 มกราคม 2565         10      0
ประกาศสัญญาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.138-04 สายน้ำนิ่ง - ทะเลสองห้อง (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 7 บ้านเหนือคลองซา ตำบลบ้านนิคม
  24 พฤศจิกายน 2564         48      0
ประกาศสัญญาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.138-03 สายเหนือคลองซา (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 7 บ้านเหนือคลองซา ตำบลบ้านนิคม
  24 พฤศจิกายน 2564         54      0
ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสายแนวหกทิศใต้ หมู่ที่ 4 - 11 ตำบลบ้านนิคม จำนวน 7 ช่วงพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 7,400 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
  24 พฤศจิกายน 2564         24      0
ประกาศผู้ชนะ
  7 ตุลาคม 2564         93      0
สขร.1
  7 ตุลาคม 2564         95      0

ข่าวกิจกรรม

สถานที่ตั้ง และการติดต่อ

ที่ตั้ง:

334 ม.3 ต. บ้านนิคม อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 80360

เบอร์โทรศัพท์:

0-7535-5787

เบอร์โทรสาร:

0-7535-5787

ติดต่อ - สอบถาม